Skip to main content
  • In dit opleidingsonderdeel is ook ruimte voor onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van metadata bij digitale afbeeldingen.

    Klik hier om een online archief en publicatie - dat beheerd wordt in Adobe Lightroom - te bekijken; het grootste deel van de inhoud, de relaties en de indeling van de data wordt gestuurd door metadata bij afbeeldingen uit een achterliggende database .

faq