Overslaan en naar de inhoud gaan

gebruikersovereenkomst

De website van LUCA / Digitale Methodieken in een kunstpraktijk biedt studenten de mogelijkheid om hun zich in te schrijven voor modules uit het OPO LUCA / Digitale Methodieken in een kunstpraktijk en biedt lesinhouden aan. 


Inhoud

Ondanks het feit dat de inhouden van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden LUCA / Digitale Methodieken in een kunstpraktijk niet. LUCA / Digitale Methodieken in een kunstpraktijk is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. LUCA / Digitale Methodieken in een kunstpraktijk is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Eigendomsvoorbehoud

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LUCA / Digitale Methodieken in een kunstpraktijk

 

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Bij het gebruik te maken van onze website, wordt u expliciet bevestiging gevraagd voor het gebruiken van cookies..

faq