Overslaan en naar de inhoud gaan

onderwijsovereenkomst

In deze onderwijsovereenkomst vind je bepalingen terug rond het het inzetten van credits en je aanmelden voor een opleidingsfase, je persoonlijk traject binnen dit opleidingsonderdeel, het volgen van lab afspraken en lab bijdragesbeheren van een archief en het delen van bestanden, ... Om deel te nemen aan dit opleidingsonderdeel dien je de voorwaarden, geformuleerd in deze onderwijsovereenkomst bevestigen.

 

Over credits en opleidingsfases.

Het opo LUCA / Digitale Methodieken in een kunstpraktijk wordt aangeboden in de eerste-, de tweede- en de derde bachelor van de opleiding Beeldende Kunst aan LUCA, School of Arts, Beeldende Kunst, Gent. het opa wordt gekenmerkt door strenge volgtijdlijkheid, wat wil zeggen dat je elke fase afzonderlijk succesvol moet afronden alvorens je credits kunt inzetten voor een volgende fase.

Credits dien je in te zetten bij het vervolledigen van je ECTS fiches. Hiervoor kun je terecht bij de administratie of bij de trajectbegeleider van je opleiding. De fase in de opleiding waarvoor je credits inzet wordt bepaald door volgtijdelijkheid; je resultaten van het afgelopen jaar bepalen in welke fase je terechtkomt. 

Studenten met een vooropleiding - die overéénkomt met doelstellingen van de verschillende modules - kunnen na het volgen van een minimum aantal lab afspraken en na het inleveren van lab opdrachten kunnen studenten toegang aanvragen tot lab afspraken van volgende fases. Dit heeft echter geen invloed op de ingezette credits.

 

Het beheren van een archief en het delen van bestanden 

Elke student dient, gedurende de gevolgde opleidingsfases een online archief te beheren. Vanuit dit archief worden bestanden gedeeld met docenten. De manier om je archief te beheren komt aan bod tijdens de lab afspraken rond bestandsbeheer.

Meer informatie over het inleveren van bestanden vanuit je persoonlijk archief is terug te vinden in het handboek Bestanden- en bestandsbeheer.

 

Het volgen van lab afspraken en lab bijdrages

Studenten volgen minimum 12 lab afspraken per semester uit de fase waarvoor ze credits hebben ingezetOp hun accountpagina kunnen studenten hun lesvorderingen volgen. Studenten die op het eind van het academiejaar onvoldoende contactmomenten hebben gevolgd zullen worden uitgesloten voor het de examens aan het eind van het jaar. 

 

 

 

 

 

 

faq